BALLI & XAMALI KEKS

Yan 24, 2018 16

Bəziləri üçün pəhriz sadəcə günləri və çəkiləri saymaqdır, geri dönmək üçün, alışdığı şəkildə qidalanmaya yeniden keçmək üçün. Amma mənim kimisi…